Bejelentkezés

Belép

Írja be a regisztrált E-mail címet!

Jelszó elküldése
Adja meg a keresett áruházakra vonatkozó szűrési feltételeit.
Megrendelés követés
Pontgyűjtés
Telefonos ügyfélszolgálat
Chat-es ügyfélszolgálat
Bankkártyás fizetés
Személyes átvétel
24 órás házhozszállítás
Ingyenes házhozszállítás
Szűrés
Keresés

Regisztráció Webáruházaknak

Küldés
http://shophunter.eu/hu/shop_det.php?shopcat=terkep/iskolai_atlaszok/94/1¤¤hu
Térkép - útikönyv - földgömb webáruház
Üdvözöljük áruházunk bemutatótermében!

Amennyiben bármelyik termékünk elnyerné tetszését, kérjük látogasson el web- áruházunkba és mi készséggel állunk rendelkezésére.
 Termékek rendezése: Ár szerint növekvő Ár szerint csökkenő Név szerint A-Z Név szerint Z-A
Térkép > * iskolai atlaszok
Ár:  1 500 Ft
Leírás: iskolai atlasz Az általános iskola 3-4. évfolyamának a környezetismeret és 5-6. évfolyamának a természetismeret tantárgy oktatásához. Az atlasz tankönyvfüggetlen, bármely tankönyvcsaládhoz jól alkalmazható.Az atlasz felépítése: Térképészeti alapismeretek (alaprajztól a térképig, térképjelek, domborzatábrázolás...); Budapest és Magyarország térképek (tantervnek megfelelő névanyaggal); Környezetszennyezés, környezetvédelem; Erdeink, vizek, vízpartok élővilága; Hon és népismeret (népszokások, történelmi emlékhelyek...); Az Európai Unió és a Föld
Ár:  2 160 Ft
Leírás: iskolai atlasz Az általános iskolák 5-8. évfolyamának A középiskolák 9-10. évfolyamának Az atlasz tankönyvfüggetlen, bármely tankönyvcsaládhoz jól alkalmazható Megfelel a kompetencia alapú oktatás kerettanterveinek: 17/2004 (V.20.) rendelet 3.sz. melléklet Használható a középszintű írásbeli és szóbeli érettségin Az atlasz felépítése: Természetismeret (5-6. évfolyam): Tájékozódás a térképen és a földgömbön; Térképismeret; Éghajlat, éghajlati övezetek; Magyarország nagytájai; Gazdaság, gazdálkodás; Településtípusok Földrajz (7-8. évfolyam): Földünk és környezetünk műveltségi terület, Tájékozódás a földtörténeti időben, A kontinensek természet- s társadalomföldrajza Közép-Európa, A Kárpát-medence, Magyarország természet- és társadalomföldrajza
Ár:  1 855 Ft
Leírás: iskolai atlasz Általános iskola felső tagozatos diákjainak, 5-8. osztályok részére Nyolcosztályos gimnáziumok első négy évére Hatosztályos gimnáziumok első két évfolyamára Tankönyvfüggetlen Megfelel a kompetencia alapú oktatás kerettanterveinek: 17/2004 (V. 20.) OM rendelet 3. sz. mell. Felépítés: A tankönyv az alábbi nagy fejezetrészekből áll: - A szépirodalom kezdetei - Korok stílusok vonzásában - A modern irodalom kezdetei - A XX. század irodalma - Nyelv és kommunikáció Egy oldalon, képernyőszerűen, hipertext jelleggel közvetíti az információkat Megkönnyíti az irodalom összetett jelenségeiben való eligazodást Több tanórán is használható, több kompetenciaterület fejlesztésére is alkalmas Új témák , témakörök: A korábbi 40 oldalas atlasz 56 oldalra bővült A kiadvány kiegészült a kötelező olvasmányokkal: János vitéz, A Pál utcai fiúk, Rege a csodaszarvasról, Toldi, Egri csillagok, A kőszívű ember fiai, Az arany ember, Szent Péter esernyője, Légy jó mindhalálig, Ábel a rengetegben, Himnusz, Az alföld A Nyelv és kommunikáció fejezetrész nyelvtani és kommunikációs alapismereteket tartalmaz, illetve alkalmas segédtankönyv a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy oktatásához is.
Ár:  2 095 Ft
Leírás: iskolai atlasz Középiskolás diákoknak a 9-12. évfolyamokra Tankönyvfüggetlen Megfelel a kompetencia alapú oktatás kerettanterveinek: 17/2004 (V. 20.) OM rendelet 3. sz. mell. A középszintű szóbeli érettségin használható segédeszköz Felépítés: Kronologikusan mutatja az irodalom főbb irányzatait, stílusait Tartalmaz egyszerzős oldalakat és többszerzős, átfogó,tematikus oldalakat egyaránt Hasznos tankönyv az ismétléshez, az átfogó redszerezéshez Igazodik az érettségi követelményeihez Kitér nyelvtörténeti, nyelvészeti témákra is Egy oldalon, képernyőszerűen, hipertext jelleggel közvetíti az információkat Összefoglalva:Egymást kronologikus sorrendben követő térképei segítenek a magyar és a világirodalom nagyjait és műveiket elhelyezni a térben és időben. Részletezi az irodalomtörténet fő korszakait, valamint a jelentős szerzők életpályáját és életművét. A világirodalmon belül kiemelt a szerepe Európa irodalmának, míg a magyar irodalom esetében hangsúlyos a határon kívüli magyar irodalom is. Kiemeli a lényeget, rendszerezi a tudásanyagot. Az egyes korokhoz az oldalakon megtalálható a szerzők életútja, a művek, idézetek, illusztrációk, valamint a kapcsolódó képzőművészeti ágak is. Koncentrált, rendezett ismeretanyaga a térképek, a képzőművészeti, építészeti és kultúrtörténeti képek, idézetek egységével átfogó képet nyújt egy-egy irodalmi korszakról. Jól használható a színház- és drámatörténet, valamint a színjátszás tanításakor, de hasznos tanulmányi kiránduláson irodalmi emlékhelyek és múzeumok látogatásakor is. Néhány oldalon felvillantja a magyar nyelv eredetét és múltját. Az idegen nevek kiejtését is tartalmazó személy- és helynévmutató segíti az eligazodást a kiadványon belül. Valamennyi, az atlaszban előforduló magyar irodalmi hely együtt látható egy Kárpát-medence térképen, kiegészítve a tájékozódást szolgáló jelentősebb településekkel.
Ár:  1 745 Ft
Leírás: iskolai atlasz Általános iskolák 5-8. évfolyama számára Tankönyvfüggetlen Az atlaszban található grafikák nem csak illusztrációk, hanem fontos elemei az életmódtörténet oktatásának Megfelel a kompetencia alapú oktatás kerettanterveinek: 17/2004 (V. 20.) OM rendelet 3. sz. mell. Az atlasz felépítése: Időszalag Hogyan használd az atlaszodat Térképek és grafikák a történelem eseményeiről (őskor, újkor, középkor, újkor, legújabb kor) Magyarország uralkodói (táblázat) Színek különböztetik meg a különböző történelmi korszakokhoz tartozó lapokat
Ár:  2 990 Ft
Leírás: iskolai atlasz A 4, a 6 és a 8 osztályos középiskolák, elsősorban a gimnáziumok 9-12. évfolyamának Az atlasz tankönyvfüggetlen, bármely tankönyvcsaládhoz jól alkalmazható Megfelel a kompetencia alapú oktatás kerettanterveinek A középszintű és emeltszintű írásbeli és szóbeli érettségin használható segédeszköz Felépítés: Tájékozódás a földtörténeti időben, Az Európán kívüli kontinensek és Európa természet- és társadalomföldrajza Közép-Európa, a Kárpát-medence és Magyarország természet és társadalomföldrajza Kozmikus környezetünk, a geoszférák földrajza, a földrajzi övezetesség, népesség és településföldrajz A világ változó társadalmi-gazdasági képe, régiók, országcsoportok és országok, a globális problémák földrajzi vonatkozásai Új témák, témakörök: Magyarország természetvédelme és világörökségi helyszínei A magyarországi cigányság Az életminőség Az amerikai megalopoliszok Éghajlati változások a Földön Az élővilág övezetessége a szárazföldeken Az ökológiai lábnyom A Föld légköre Arányosan megválasztott, a tantervi követelményekhez (kétszintű érettségihez) igazodó névanyag. A szomszédos országokról nagyobb méretarányoş térképek. Több hazai, kontinens és Föld tematikus térkép (a domborzati térképek mellett természetföldrajzi, a politikai térképek mellett társadalomföldrajzi tematikus térképek kaptak helyet). Az atlasz közel harmada Magyarországot tárgyalja, korszerű, új tematikus térképekkel egészültek ki. Több tematikus térkép az Európai Unióról. Külön térképen az európai hegyvidékek (Alpok, Kárpátok). Új térképek a Távol-Kelet országaihoz (Kí?na, Japán). A tananyaghoz illeszkedő didaktikus melléktérképek. Környezet- és természetvédelmet tárgyaló térképek (Eurázsia, Föld). Névmutató segí?ti az atlasz használhatóságát.
Ár:  2 990 Ft
Leírás: iskolai atlasz Az érettségin hivatalosan engedélyezett tankönyv. ● Középiskolák 9-12. évfolyama számára, érettségihez, felvételihez, egyetemi tanulmányokhoz is● Tankönyvfüggetlen. A művelődéstörténeti térképeket számos, információszerzésre alkalmas grafika egészíti ki● OM kerettanterv 28/2000 (IX. 21.)● A középszintű érettségi vizsga teljes menetében használható, az emeltszintű érettségi vizsga írásbeli részének 70%-án, és a teljes szóbeli vizsgán használható Az atlasz nem csak a térképes feladatok megoldásában segítFelépítés:● Részletes, adatokban gazdag térképei átfogják a teljes magyar- és világtörténelmet az őskortól napjainkig.● Jelenségeket, folyamatokat bemutató tematikus térképei könnyen érthetővé teszik a gazdaság-, a népesség-, a vallás-, a művelődés- és kultúrtörténet eseményeit.● A kultúra, a tudomány és a művészetek fejlődését bemutató művelődéstörténeti térképek kiegészítő adatai és a hozzájuk tartozó grafikák százai a lexikális ismereteket erősítik.● A több száz eseményt tartalmazó, a földrészek és Magyarország történéseit összehasonlító időrendi táblázat segít a tér- és időbeli összehasonlításokban.● A több mint 10 000 földrajzi, történelmi és népnevet tartalmazó névmutató megkönnyíti a gyors tájékozódást az atlaszban. Utalórendszere eligazít a történelmi nevek tér- és időbeli kapcsolódásai között.?● Az atlasz komplex módon nyújt segítséget mindenfajta feladat megoldásában.
Ár:  2 395 Ft
Leírás: iskolai atlasz Az egyedülálló szakkönyv térképek, ábrák, statisztikák segítségével mutatja be az Európai Unió és Magyarország idegenforgalmi helyzetét, tendenciáit.Összeállításában több kiváló szakértőn túl főként a Pécsi Tudományegyetem Turizmus Tanszékének munkatársai segédkeztek, szerkesztője Dr. Aubert Antal intézetigazgató.A kiadvány egyik célja átfogó, naprakész, a gyakorlatban is használható ismeretek közvetítése a közép- és felsőoktatás idegenforgalmi szakon tanuló diákjai számára. Az így nyújtott ismeretekkel többek között az interneten történő további keresést is hatékonyabbá tesszük.Nagyító alá kerül a magyarországi bor-, horgász-, lovas-, kerékpár-, golfturizmus, a különböző szállástípusokkal kapcsolatos statisztikák, vagy például Magyarország kultúr- és ökoturizmusa.A másik cél a területen dolgozó döntéshozók munkájának támogatása az üzleti tervezések megbízható statisztikákkal, adatokkal történő alátámasztásával. A kiadvány segítségével akár több ágazat iránya is könnyedén összevethető, mint pl. külföldiek által kedvelt területek, szálláshelyek, szálláshelyek struktúrája és a kiegészítő szolgáltatások elhelyezkedése.A nemében egyedülálló kiadvány egyszerre tekinthető atlasznak és szakkönyvnek, témakörei komplex módon áttekintik a turizmus rendszerét, Magyarország turisztikai helyét a világban és Európában, a turisztikai termékkínálatot- és infrastruktúrát, kitér a turizmus irányítási rendszerére és a felsőoktatásban elfoglalt helyére.Az atlasz hiánypótló a hazai oktatásban, nagyban elősegítheti a térbeli látásmódot és tanulhatóságot, a fogalmak magyarázataival pedig sok, eddig tisztázatlan vagy pontatlanul használt kifejezést értelmez, rendszerez.
[1